Рибка фест

Информация Проведени бяха три рибни фестивала в общините Долни Чифлик, Бяла и Аврен. На 29.04.2022 г. в ЕКО КОМПЛЕКС ЗДРАВЕЦ – Община Аврен На 30.04.2022 г. в гр. Бяла – Община Бяла На 01.05.2022 г. в гр. Старо Оряхово – Община Долни Чифлик Рибарството си е цяла наука. Като се започне от познанието за рибите…

Черноморско кулинарно съседство

ИнформацияКонкурсиАкадемия ШЕФ БАБАФЕСТИВАЛ Проектът ЧЕРНОМОРСКО КУЛИНАРНО СЪСЕДСТВО, като основна цел помага за развието на териториалната идентичност на общините Долни Чифлик и Бяла, както и промотира тази идентичност чрез валоризиране на местното нематериално културно наследство, неразделна част от което са кулинарните традиции. Работата стартира с проучване на местни традиционни кулинарни рецепти. В района има традиции свързани…

Кулинарен комшулук

ИнформацияКонкурси Проектът КУЛИНАРЕН КОМШУЛУК е създаден, за да открие възможности за кулинарен туризъм, като създаде кулинарни маршрути и обучи представители на бизнеса и публичното управление в това как да използват създадения туристически продукт в своите области и общини. Заедно представители на област Бургас (гр. Поморие) и област Одрин (гр. Кешан) ще обменят опит, ще станат…