Проведени бяха три рибни фестивала в общините Долни Чифлик, Бяла и Аврен.

  • На 29.04.2022 г. в ЕКО КОМПЛЕКС ЗДРАВЕЦ – Община Аврен
  • На 30.04.2022 г. в гр. Бяла – Община Бяла
  • На 01.05.2022 г. в гр. Старо Оряхово – Община Долни Чифлик

Рибарството си е цяла наука.

Като се започне от познанието за рибите в детайли – описание и особености, стръв и захранка, такъми, методи на ловене, кълване и момент на засичане, вадене, кулинарни качества и пр. Продължи се с детайлното изучаване на морето и другите водоеми, местата за риболов, къде кълве, на какво кълве, а дали въобще кълве. И се завърши с рибарските истории – истории, които понякога са толкова истински, колкото и съществуването на извънземни.

Рибарството е и занаят.

Някои от рибарите го определят като ТОТО – залагаш (мрежите) и каквото излезе, понякога печелиш, понякога си разочарован, но никога не оставаш гладен. За тази наука и този занаят разказваме ние от Асоциация БИОМРЕЖА в своя Регионален пътеводител РИБАР И КУЛИНАР. Пътеводителят показва как се приготвят традиционни ястия от морски и рибни продукти. По време на проведените фестивали организирахме съревнования с награди за най-добрите, дегустирахме свежо приготвени рибни ястия. Запечатахме във филм и множество снимки вашите впечатленията и усмивки.

Надяваме се, че привлякохме още провече вниманието ви към бъргарския морски поминък.

Конумирайте прясна черноморска риба, защото тя е полезна и най-вкусна!

Проект РИБКА ФЕСТ, договор BG14MFOP001-4.028-0004-C03, финансират от МИРГ БЧС Бяла-Долни чифлик-Аврен Мярка 4 Подкрепа за създаване на партньорства, разработване на иновативни идеи, популяризация на региона за инвестиции и туризъм, разнообразяване на културния и социален живот, учение през целия живот и придобиване на знания и умения.