Кулинарен комшулук

Партньор

Камарата на ресторантьорите и собственици на кафенета в гр. Кешан – Турция – самостоятелна публична организация, създадена по силата на Закона на майсторските и занаятчиите институции. Камарата се състои от 780 активни членове, обединени в 39 професионални групи търговци и занаятчии.

Камарата на ресторантьорите и хотелиерите има опит в реализирането на собствени проекти, свързани с насърчаване на търговския и туристическия обмен. Наред с това ежегодно организира професионални обучения за своите членове, а от 2010 година издава и майсторски дипломи. През 2009 г. Камарата организира обучения за членовете по въпросите, свързани с хигиената в ресторантите и кафенетата.