Проектът ЧЕРНОМОРСКО КУЛИНАРНО СЪСЕДСТВО, като основна цел помага за развието на териториалната идентичност на общините Долни Чифлик и Бяла, както и промотира тази идентичност чрез валоризиране на местното нематериално културно наследство, неразделна част от което са кулинарните традиции.

Работата стартира с проучване на местни традиционни кулинарни рецепти. В района има традиции свързани с мястото и етносите. Най-прекият път до това да бъдат събрани, описани и дигитализирани рецептите бяха срещите с местната общност на територията на Местната инициативна група Долни Чифлик и Бяла, срещите в селските читалища и библиотеки, с учители, с ресторантьори. Изключително радостно е, че хората поддържат своя фолклор с певчески групи и музиканти. Свидно се съхранява народното творчество на региона, традиционните носии, преданията, легендите. На места има създадени музейни сбирки от стари експонати свързани с историята на населените места, техният бит и култура.

Проведени бяха срещи с местните хора в с. Дюлино, гр. Бяла, гр. Долни Чифлик; гр. Старо Оряхово, с. Кривини, с. Господиново, с. Солник, с. Голица, с. Пчелник, с. Изгрев, с. Венелин.

Кулинарен фото конкурс

ГОВОРИ С БАБА СИ

Конкурсът се провежда във фейсбук страницата КУЛИНАРЕН КОМШУЛУК

Условието на конкурса е да се сготви традиционно ястие. То да е от региона на гр. Долни Чифлик и гр. Бяла. Участие на деца, които да готвят заедно със своите родители и/или баби.

Всички, които ни изпратят снимка от процеса на готвене и на готовата гозба ще бъдат показани и публикувани в нашите социални мрежи и сайтове. Необходимо е съсгасие на участниците, че можем да публикуваме техните снимки във фейсбук страниците –  КУЛИНАРЕН КОМШУЛУК и АСОЦИАЦИЯ БИОМРЕЖА, в инстаграм страницата на АСОЦИАЦИЯ БИОМРЕЖА, в сайта culin.eu, www.bionet.bg, както и да бъдат публикувани в кулинарната книга „ОМАЯ“ по проекта.

Няма ограничение в броя на изпратените снимки.

Основен канал за провеждане на конкурса – фейсбук страницата – КУЛИНАРЕН КОМШУЛУК. Публикацията с най-много харесвания ще спечели нашата награда –кошница с хранителни продукти от български производители на стойност – 50 лв.

Всички участници ще получат персонално изработен РЕЦЕПТУРНИК, с пожелание да съханят записвайки своите уникални, традиционни рецепти и да ги предадат на своите деца и внуци.

Срок на провеждане – 29.12.22 -09.01.23 г.

За краен срок на конкурса се счита – 09.01.23 г – 23.59 ч.

Вижте повече подробности на фейсбук страницата КУЛИНАРЕН КОМШУЛУК

Проектът „Черноморско кулинарно съседство“ се реализира с финансовата подкрепа на МИГ Долни Чифлик- Бяла. Договор BG06RDNP001-19.271-0001-C01

С НАЙ-МНОГО ХАРЕСВАНИЯ В КОНКУРСА Е НЕРАНЗА ПЕТРОВА от с. ГОСПОДИНОВО

ТЯ Е НАШИЯТ ПОБЕДИТЕЛ.

БЛАГОДАРИМ НА ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ!

Кулинарната АКАДЕМИЯ –  ШЕФ БАБА изпълни основната си цел да срещне майсторството на бабите с любопитството на децата.

Събраните над 70 кулинарни рецепти в кулинарната книжка „ОМАЯ“ послужиха за основа. Най-добрите участници от конкурса подбраха какво да предадем на децата с които се проведоха срещите.

Сред представените ястия бяха – баница със сирене; пареник; баница с праз; булгуреник – сладик и солен; яхнии с различно месо и в хляб; тиквеник; питки…

Тъй като в двата района лозарството и винарството е развито като поминък. Говорихме и за гроздето и за това как се прави хубаво вино.

Срещнахме преподавателите и децата от училищата и гимназиите с жените, които се отзоваха да разкажат своята домашна и традиционна българска кухня.

Всички участници бяха вдъхновени, с голям интерес и щастие опитаха традиционна българска кухня от районите на гр. Долни Чифлик и гр. Бяла.

Много е вкусно да готвим по български, особено под вещото око на нашите баби!

Събитие по проект ЧЕРНОМОРСКО КУЛИНАРНО СЪСЕДСТВО, с финансовата подкрепа на МИГ „Долни Чифлик – Бяла“, който свързва двете общини с традиционни кулинарни рецепти. Дегустация на български ястия предавани от поколение на поколение, от любопитни етноси съжителстващи заедно – ваяци, тракийски заселници, балканджии; Интересни срещи с домашната българска кухня на хората от двата региона, в които храната освен неповторимия нашенски вкус ще покаже как лесно става проводник за хубава емоция, любов и връзка между поколенията. На събитието беше представена създадената по време на проекта кулинарна книга и кулинарна карта „ОМАЯ“.