С първа пресконференция в Поморие стартира Проект “Мрежа Кулинарен Комшулук“ (CuliN) CB005.1.22.011, съфинансиран от ЕС чрез програмата за ТГС ИНТЕРРЕГ-ИПП България-Турция 2014-2020. Присъстваха членове на Камарата на ресторантьорите, хотелиерите и кафетериите, водени от председателя Хюсен Чакмак, общински съветници от град Кешан, преподаватели от Тракийския университет в Одрин, представители на културно информационни и туристически центрове. Българската страна бе представена от читалищни деятели, представители на общинската администрация в Поморие, служители на Туристическия информационен център и др. С нея започна и първото от предвидените две обучения за публични власти и местни предприемачи, които ще се проведат в двата града, обхванати от проекта – българският Поморие и турският Кешан.

Целта на обученията е да се намерят най-атрактивните кулинарни маршрути между тях, които да се оформят като трайни елементи от визията на местните власти за развитието на туризма в двата региона. На финала на обсъжданията кулинарните маршрути ще включват местна, традиционна кухня, легенди, местни обичаи и традиции.

Обучението, което стартира в Поморие, ще е 3 -дневно. В рамките на дните от 11 до 13 септември ще бъде представено нематериалното културно наследство като неделима част от успешния туристически продукт в регионите. На вниманието на представителите на общините Поморие и Кешан ще бъде представен профил на туриста на XXI век, както и последните тенденции в развитието на пазара и туристическите продукти.

До края на обучението на 13 септември ще бъде изготвен и кулинарния маршрут между областите Бургас и Одрин. Ще бъде направена карта на маршрутите, както и еднодневен и двудневен график на преминаването по тях.

В края на септември ще се проведе второто обучение по проекта. То ще бъде в град Кешан. На него окончателно ще бъде финализирано изработването на маршрутите.

Лектори на обучението в Поморие са Красен Русев и Божанка Добрева- експерти в сферата на културния туризъм, с дълъг опит на изследователи и преподаватели по туристически специалности.