Работен семинар за повишаване капацитета на публичните власти от  община Поморие и община Кешан започва в черноморския град. Той е част от проекта “Мрежа Кулинарен Комшулук“ (CuliN), по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ – ИПП България-Турция 2014-2020. Семинарът ще се проведе от  11 до 13 септември в град Поморие.

Встъпителната пресконференция е предвидена за 15.00 часа на 11 септември 2017 г. в Градска художествена галерия – Поморие

Основна тема на семинара е превръщането на нематериалното културно наследство в успешен туристически продукт, стимулиращ развитието на местните общности в трансграничния регион на Поморие-Кешан. Ще бъде обсъдена ролята на местните власти и местната общност за популяризиране на регионалните традиции и превръщането им в туристически продукт.

По време на семинара ще бъдат обсъдени и приети еднодневни и двудневни  кулинарни маршрути за региона Поморие – Кешан. Крайната цел е бъдат валоризирани неизползваните туристически ресурси на трансграничния регион.

Лектори на семинара са Красен Русев и Божанка Добрева- експерти в сферата на културния туризъм, с дълъг опит на изследователи и преподаватели по туристически специалности. В семинара ще вземат участие 15 български и 15 турски представители на местните власти.

Проектът „Мрежа Кулинарен комшулук“ предвижда и провеждането на два кулинарни фестивала в Поморие и Кешан, Турция, които ще се проведат през октомври. Ще бъде изготвена и готварска книга с традиционни рецепти от двата региона.