Проектът ЧЕРНОМОРСКО КУЛИНАРНО СЪСЕДСТВО, като основна цел помага за развието на териториалната идентичност на общините Долни Чифлик и Бяла, както и промотира тази идентичност чрез валоризиране на местното нематериално културно наследство, неразделна част от което са кулинарните традиции.

Работата стартира с проучване на местни традиционни кулинарни рецепти. В района има традиции свързани с мястото и етносите. Най-прекият път до това да бъдат събрани, описани и дигитализирани рецептите бяха срещите с местната общност на територията на Местната инициативна група Долни Чифлик и Бяла, срещите в селските читалища и библиотеки, с учители, с ресторантьори. Изключително радостно е, че хората поддържат своя фолклор с певчески групи и музиканти. Свидно се съхранява народното творчество на региона, традиционните носии, преданията, легендите. На места има създадени музейни сбирки от стари експонати свързани с историята на населените места, техният бит и култура.

Проведени бяха срещи с местните хора в с. Дюлино, гр. Бяла, гр. Долни Чифлик; гр. Старо Оряхово, с. Кривини, с. Господиново, с. Солник, с. Голица, с. Пчелник, с. Изгрев.

Няма актуални конкурси.