Уважаеми респонденти,

Нашето проучване има за цел да установи какви са възможностите, предизвикателствата и проблемите, пред които са изправени рибарите и техните семейства в Бяла, Долни чифлик и Аврен. На тази основа ще инициираме дискусия за начините, по които можем да преодолеем трудностите с усилията и волята на всички ни – ще помислим и решим какви ще са следващите ни стъпки, за да запазим рибарския поминък и как да го използваме за доброто на нашите общини.
Предвидили сме различни въпроси, които касаят цялата общност на територията на местната инициативна Група Бяла – Долни Чифлик – Аврен – рибари и семействата им, местна власт, училища, НПО.
Проучването ще отнеме не повече от 10 минути. Благодарим Ви предварително за отзивчивостта.

КЪМ АНКЕТАТА