Чрез проект ЧЕРНОМОРСКО КУЛИНАРНО СЪСЕДСТВО /ЧКС/ ви представяме 63 стари български рецепти от района на Общините Бяла и Долни Чифлик. От най-източната част, полите на Стара планина, та чак до Черно море.

Разговорите с местните хора и техните спомени са изключително интересни и носят кулинарните традиции такива, каквито са се формирани от съжителство на различни етноси. В унисон с природните и климатични дадености, както развитието на земеделие и животновъдство през годините. Голяма част от тези рецепти са наследство от българската етнографска група на ваяците. В изследваната област те населяват селата Козичино /Еркеч/, Голица, Солник, Аспарухово /Ченге/, които са предимно в планинската част на региона. Постепено от по-високите части това население се заселва по-ниско и в близост до Черно море. Заселват се в днешните села – Дюлино, Господиново, Венелин и много други. По тези места има и заселени маджури /тракийски преселници от Лозенград/.

Това са села с много стара история, датираща още от първите векове след основаването на Дунавска Блъгария. Самите ваяци имат себе си за преки потомци на Аспаруховите българи. Ваяците запазват автентичния си език и старите си традиции. Диалектът е един от най-старите и е запазен в значителна степен в почти всички села, където се използва. Името „ваяци“ го дава акад. Любимир Милетич в началото на 20 век.

Ваяци се наричат, защото говорят на „ва“ Например – „Къдя отодяш, ва?“
Проектът ЧКС се реализира с финансовата подкрепа на МИГ „Долни Чифлик – Бяла“

Рецептите може да видите тук: КНИГИ И РЕЦЕПТИ